Home / Tag
TP Tân Uyên (Bình Dương): Liên danh Cty TNHH đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành - Cty TNHH Xây dựng Thương Mại Viễn Đông trúng gói xây lắp hơn 173 tỷ? TP Tân Uyên (Bình Dương): Liên danh Cty TNHH đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành - Cty TNHH Xây dựng Thương Mại Viễn Đông trúng gói xây lắp hơn 173 tỷ?

TP Tân Uyên (Bình Dương): Liên danh Cty TNHH đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành - Cty TNHH Xây dựng Thương Mại Viễn Đông trúng gói xây lắp hơn 173 tỷ?

-   09/10/2023 16:48

Cụ thể gói thầu thi công xây lắp nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.402, phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên, Bình Dương) vừa mới hoàn thành mở hồ sơ kỹ thuật. Theo đó gói thầu hơn 173 tỷ đồng được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tân Uyên giao cho công ty TNHH Tư vấn Xây dựng BA làm bên mời thầu.