Home / Tag
Gói thầu thiết bị hơn 1,2 tỷ tại Dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND huyện Thống Nhất (Đồng Nai): Công ty TNHH Đông An sẽ trúng thầu? Gói thầu thiết bị hơn 1,2 tỷ tại Dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND huyện Thống Nhất (Đồng Nai): Công ty TNHH Đông An sẽ trúng thầu?

Gói thầu thiết bị hơn 1,2 tỷ tại Dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND huyện Thống Nhất (Đồng Nai): Công ty TNHH Đông An sẽ trúng thầu?

-   18/08/2023 12:22

Đây là lần thứ hai Công ty TNHH Đông An tham gia gói thầu Gói thầu số 1 (thiết bị văn phòng…) thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng AIC mời thầu. Trước đó gói thầu đã bị hủy do tất cả HSDT không đáp ứng yêu cầu của HSMT.