Home / Tag
An Giang: Thi công đường ngổn ngang như bẫy người tham gia giao thông tại dự án đường liên xã Mỹ Khánh An Giang: Thi công đường ngổn ngang như bẫy người tham gia giao thông tại dự án đường liên xã Mỹ Khánh

An Giang: Thi công đường ngổn ngang như bẫy người tham gia giao thông tại dự án đường liên xã Mỹ Khánh

-   17/04/2023 16:42

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HAG - Đơn vị thi công gói thầu hơn 40 tỷ đồng thuộc Dự án Đường Liên xã Mỹ Khánh (từ cầu Thông Lưu đến cầu Cái Chiêng) đào xới mặt đường, vật liệu bày la liệt trên đường, không biển cảnh báo, khói bụi ô nhiễm… gây nguy hiểm cho người dân.