Home / Tag
Đồng Nai: Đơn vị nào thực hiện gói thầu gần 500 triệu thi công các hạng mục tuyên truyền, trang trí, khánh tiết phục vụ Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028? Đồng Nai: Đơn vị nào thực hiện gói thầu gần 500 triệu thi công các hạng mục tuyên truyền, trang trí, khánh tiết phục vụ Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028?

Đồng Nai: Đơn vị nào thực hiện gói thầu gần 500 triệu thi công các hạng mục tuyên truyền, trang trí, khánh tiết phục vụ Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028?

-   10/09/2023 14:17

Ngày 9/9/2023, CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG HOÀNG CẦU đã công bố đơn vị trúng gói thầu thi công các hạng mục tuyên truyền, trang trí, khánh tiết phục vụ Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 là CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN NHẬT MINH.