Home / Tag
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIỀN NAM được chỉ định thầu gói mua sắm thiết bị hơn 256 triệu đồng của Dowaco CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIỀN NAM được chỉ định thầu gói mua sắm thiết bị hơn 256 triệu đồng của Dowaco

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIỀN NAM được chỉ định thầu gói mua sắm thiết bị hơn 256 triệu đồng của Dowaco

-   07/09/2023 11:59

Cụ thể, gói thầu mua sắm thiết bị thuộc KHLCNT  Dự toán mua sắm máy cắt trung thế VCB 24kV cho trạm 2.000 kVA Thiện Tân thuộc Chi nhánh Cấp nước Thạnh Phú do CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (Dowaco - đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sonadezi) làm chủ đầu tư thực hiện tại Vĩnh Cửu (Đồng Nai) được chỉ định thầu rút gọn cho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIỀN NAM.