largeer
Home / Tag
Huỳnh Gia Tây Ninh chỉ trong tháng 8/2023 được ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Gò Dầu chỉ định thầu 7 gói thầu Huỳnh Gia Tây Ninh chỉ trong tháng 8/2023 được ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Gò Dầu chỉ định thầu 7 gói thầu

Huỳnh Gia Tây Ninh chỉ trong tháng 8/2023 được ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Gò Dầu chỉ định thầu 7 gói thầu

-   02/12/2023 15:33

Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chỉ trong tháng 8/2023 Công ty TNHH Huỳnh Gia Tây Ninh trúng liền 7 gói thầu chỉ định thầu rút gọn của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Gò Dầu. Trong đó chỉ ngày 21/8/2023 trúng liền 4 gói thầu của ban này.