Home / Tag
Phòng khám da liễu Sài Gòn của Công ty TNHH Phòng khám da liễu Sài Gòn địa chỉ 471 đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TP.HCM bị phạt Phòng khám da liễu Sài Gòn của Công ty TNHH Phòng khám da liễu Sài Gòn địa chỉ 471 đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TP.HCM bị phạt

Phòng khám da liễu Sài Gòn của Công ty TNHH Phòng khám da liễu Sài Gòn địa chỉ 471 đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TP.HCM bị phạt

-   21/09/2023 08:26

Không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi đã được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh đối với cơ sở khám chữa bệnh, trừ hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa và bệnh viện; Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh...