Home / Tag
Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy lạnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy có giá trị hơn 4 tỷ đồng: Liên danh nào thi công? Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy lạnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy có giá trị hơn 4 tỷ đồng: Liên danh nào thi công?

Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy lạnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy có giá trị hơn 4 tỷ đồng: Liên danh nào thi công?

-   10/07/2023 15:16

Trước đó, tháng 2/2023, Liên danh Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Tuyết Hưng - Công ty TNHH Anh Tuấn HVAC được lựa chọn thực hiện gói thầu trên nhờ có giá dự thầu thấp nhất trong 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Giá trúng thầu là 4,091 tỷ đồng (giá gói thầu là 5,497 tỷ đồng), thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng.