largeer
Home / Tag
Đồng Nai: Công ty TNHH MTV Phát Trung Việt chỉ trong 1 ngày trúng liền 4 gói xây lắp của Ủy ban nhân dân xã Phú Vinh Đồng Nai: Công ty TNHH MTV Phát Trung Việt chỉ trong 1 ngày trúng liền 4 gói xây lắp của Ủy ban nhân dân xã Phú Vinh

Đồng Nai: Công ty TNHH MTV Phát Trung Việt chỉ trong 1 ngày trúng liền 4 gói xây lắp của Ủy ban nhân dân xã Phú Vinh

-   31/01/2024 16:38

Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chỉ trong ngày 22/11/2023 Công ty TNHH MTV Phát Trung Việt trúng liền 4 gói xây lắp của Ủy ban nhân dân xã Phú Vinh (Định Quán – Đồng Nai), toàn một mình một ngựa, tổng giá trị trúng thầu hơn 566 triệu đồng.