largeer
Home / Tag
Bình Phước: Công ty Hoàng Hưng chỉ trong tháng 11 được Phòng KT&HT huyện Phú Riềng chỉ định thầu liền 6 gói sửa chữa Bình Phước: Công ty Hoàng Hưng chỉ trong tháng 11 được Phòng KT&HT huyện Phú Riềng chỉ định thầu liền 6 gói sửa chữa

Bình Phước: Công ty Hoàng Hưng chỉ trong tháng 11 được Phòng KT&HT huyện Phú Riềng chỉ định thầu liền 6 gói sửa chữa

-   07/12/2023 15:43

Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Hoàng Hưng từ ngày 17/11 đến 30/11/2023 được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước chỉ định thầu rút gọn liền 6 gói sửa chữa trường học trên địa bàn.