largeer
Home / Tag
Bình Dương: Công ty Công Minh chỉ trong một ngày được Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên chỉ định thầu 2 gói tổng giá trị hơn 1,8 tỷ đồng Bình Dương: Công ty Công Minh chỉ trong một ngày được Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên chỉ định thầu 2 gói tổng giá trị hơn 1,8 tỷ đồng

Bình Dương: Công ty Công Minh chỉ trong một ngày được Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên chỉ định thầu 2 gói tổng giá trị hơn 1,8 tỷ đồng

-   15/12/2023 15:01

Thông tin trên muasamcong.mpi.gov.vn, chỉ trong ngày 4/12/2023, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Công Minh trúng liền 2 gói thi công xây dựng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương).