largeer
Home / Tag
Vì sao sản phẩm dịch vệ sinh Natural Feminine bị thu hồi và tiêu hủy? Vì sao sản phẩm dịch vệ sinh Natural Feminine bị thu hồi và tiêu hủy?

Vì sao sản phẩm dịch vệ sinh Natural Feminine bị thu hồi và tiêu hủy?

-   31/01/2024 09:26

Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh Natural Feminine – Chai 100ml; Số lô: 01010623; NSX: 01/06/23; HSD: 01/06/26; SCB: 2247/22/CBMP-LA (Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố: Natural Feminine, nhãn hàng: Curcumin Wash).