Home / Tag
Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam – Chi nhánh Long An, xả nước thải ra môi trường gấp nhiều lần so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam – Chi nhánh Long An, xả nước thải ra môi trường gấp nhiều lần so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam – Chi nhánh Long An, xả nước thải ra môi trường gấp nhiều lần so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

-   17/09/2023 08:37

Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Long An vừa công bố kết luận thanh tra số 85/QĐ-TTr ngày 10/07/2023 về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam – Chi nhánh Long An, do có nhiều vi phạm trong lĩnh vực môi trường.