Home / Tag
BRVT: Duy nhất liên danh Tân Thuận – Thiên Hoàng dự thầu gói xây lắp hơn 36 tỷ đồng tại dự án nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn xã Láng Dài BRVT: Duy nhất liên danh Tân Thuận – Thiên Hoàng dự thầu gói xây lắp hơn 36 tỷ đồng tại dự án nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn xã Láng Dài

BRVT: Duy nhất liên danh Tân Thuận – Thiên Hoàng dự thầu gói xây lắp hơn 36 tỷ đồng tại dự án nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn xã Láng Dài

-   22/11/2023 14:37

Gói 04 xây lắp tại dự án nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn xã Láng Dài do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đất Đỏ làm chủ đầu tư chỉ có duy nhất liên danh Tân Thuận – Thiên Hoàng tham gia.

BRVT: Công ty Thiên Hoàng một ngày trúng liền 2 gói xây lắp hơn 22 tỷ đồng của ban QLDA đầu tư xây dựng nông thôn mới huyện Long Điền BRVT: Công ty Thiên Hoàng một ngày trúng liền 2 gói xây lắp hơn 22 tỷ đồng của ban QLDA đầu tư xây dựng nông thôn mới huyện Long Điền

BRVT: Công ty Thiên Hoàng một ngày trúng liền 2 gói xây lắp hơn 22 tỷ đồng của ban QLDA đầu tư xây dựng nông thôn mới huyện Long Điền

-   31/10/2023 17:47

Chỉ trong ngày 30/10/2023 công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Thiên Hoàng được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới huyện Long Điền phê duyệt trúng thầu 2 gói xây lắp. Cả hai gói thầu đều một mình một ngựa, tham gia là trúng.