largeer
Home / Tag
Công ty TNHH Deuck Woo có dấu hiệu thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn ra môi trường Công ty TNHH Deuck Woo có dấu hiệu thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn ra môi trường

Công ty TNHH Deuck Woo có dấu hiệu thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn ra môi trường

-   29/03/2023 16:51

Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp Ban quản lý KCN Lotexco tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Deuck Woo, địa chỉ: KCN Lotexco, TP. Biên Hòa, Đồng Nai có dấu hiệu thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn ra môi trường.