Home / Tag
Công ty Tân Thành không đối thủ tại gói thầu xây dựng mới Trung tâm phục vụ hành chính công huyện Bắc Tân Uyên Công ty Tân Thành không đối thủ tại gói thầu xây dựng mới Trung tâm phục vụ hành chính công huyện Bắc Tân Uyên

Công ty Tân Thành không đối thủ tại gói thầu xây dựng mới Trung tâm phục vụ hành chính công huyện Bắc Tân Uyên

-   24/10/2023 19:06

Công ty TNHH đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành được trao gói thầu xây dựng mới Trung tâm phục vụ hành chính công huyện Bắc Tân Uyên do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên làm chủ đầu tư. Đây cũng là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng.

TP Tân Uyên (Bình Dương): Liên danh Cty TNHH đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành - Cty TNHH Xây dựng Thương Mại Viễn Đông trúng gói xây lắp hơn 173 tỷ? TP Tân Uyên (Bình Dương): Liên danh Cty TNHH đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành - Cty TNHH Xây dựng Thương Mại Viễn Đông trúng gói xây lắp hơn 173 tỷ?

TP Tân Uyên (Bình Dương): Liên danh Cty TNHH đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành - Cty TNHH Xây dựng Thương Mại Viễn Đông trúng gói xây lắp hơn 173 tỷ?

-   09/10/2023 16:48

Cụ thể gói thầu thi công xây lắp nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.402, phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên, Bình Dương) vừa mới hoàn thành mở hồ sơ kỹ thuật. Theo đó gói thầu hơn 173 tỷ đồng được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tân Uyên giao cho công ty TNHH Tư vấn Xây dựng BA làm bên mời thầu.