Home / Tag
Đồng Nai: Công ty Bến Thủy trúng gói thầu lắp đặt hệ thống phao tiêu dẫn luồng, biển báo hiệu bờ trên các tuyến sông Buông, sông Bến Gỗ, sông Đồng Môn hơn 8 tỷ đồng Đồng Nai: Công ty Bến Thủy trúng gói thầu lắp đặt hệ thống phao tiêu dẫn luồng, biển báo hiệu bờ trên các tuyến sông Buông, sông Bến Gỗ, sông Đồng Môn hơn 8 tỷ đồng

Đồng Nai: Công ty Bến Thủy trúng gói thầu lắp đặt hệ thống phao tiêu dẫn luồng, biển báo hiệu bờ trên các tuyến sông Buông, sông Bến Gỗ, sông Đồng Môn hơn 8 tỷ đồng

-   19/09/2023 15:31

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai ngày 19/9/2023 đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu IB2300183210-00Gói thầu số 01 (xây dựng): Lắp đặt hệ thống phao tiêu dẫn luồng, biển báo hiệu bờ trên các tuyến sông Buông, sông Bến Gỗ, sông Đồng Môn (bao gồm đảm bảo an toàn giao thông) trị giá hơn 8 tỷ đồng. Gói này có duy nhất một nhà thầu tại BRVT tham gia và trúng.