largeer
Home / Tag
Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam (KCN Việt Nam-Singapore I) tặng vàng tri ân người lao động Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam (KCN Việt Nam-Singapore I) tặng vàng tri ân người lao động

Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam (KCN Việt Nam-Singapore I) tặng vàng tri ân người lao động

-   15/12/2023 16:29

Sáng 15-12, Ban giám đốc phối hợp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam (KCN Việt Nam-Singapore I) tổ chức hội nghị người lao động năm 2023 và tôn vinh người lao động đồng hành trong quá trình phát triển của công ty.