largeer
Home / Tag
Đồng Nai: Công ty Taekwang Vina dự kiến chi khoảng 500 tỷ đồng thưởng Tết Nguyên đán 2024 cho công nhân Đồng Nai: Công ty Taekwang Vina dự kiến chi khoảng 500 tỷ đồng thưởng Tết Nguyên đán 2024 cho công nhân

Đồng Nai: Công ty Taekwang Vina dự kiến chi khoảng 500 tỷ đồng thưởng Tết Nguyên đán 2024 cho công nhân

-   20/12/2023 16:22

Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty CP TKG Taekwang Vina (TP.Biên Hòa) cho biết, năm 2023 mặc dù doanh nghiệp trải qua nhiều khó khăn nhưng Công đoàn đã đàm phán, thương lượng thành công với Ban