largeer
Home / Tag
Liên quan dự án Green Valley City: Khách hàng bị kiện tụng bởi Công ty Sài Gòn Center Liên quan dự án Green Valley City: Khách hàng bị kiện tụng bởi Công ty Sài Gòn Center

Liên quan dự án Green Valley City: Khách hàng bị kiện tụng bởi Công ty Sài Gòn Center

-   05/01/2024 10:24

Dự án Khu nhà ở thành phố Xanh (Green Valley City) trước đây là Dự án Khu nhà ở Sài Gòn Center (gọi tắt là Dự án Sài Gòn Center), nằm ở phường Uyên Hưng, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.