Home / Tag
UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất đơn phương chấm dứt hợp đồng xây dựng cầu Bình Liêm đối với Công ty Hoa Sen UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất đơn phương chấm dứt hợp đồng xây dựng cầu Bình Liêm đối với Công ty Hoa Sen

UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất đơn phương chấm dứt hợp đồng xây dựng cầu Bình Liêm đối với Công ty Hoa Sen

-   20/04/2023 08:38

Trước sự chây ỳ của đơn vị thi công, UBND huyện Bắc Bình đã kiến nghị và được UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất đơn phương chấm dứt hợp đồng xây dựng cầu Bình Liêm đối với Công ty Hoa Sen.

Cây cầu ở Bình Thuận do Công ty Hoa Sen thi công 10 năm vẫn chưa hoàn thành, người dân mạo hiểm qua sông để canh tác Cây cầu ở Bình Thuận do Công ty Hoa Sen thi công 10 năm vẫn chưa hoàn thành, người dân mạo hiểm qua sông để canh tác

Cây cầu ở Bình Thuận do Công ty Hoa Sen thi công 10 năm vẫn chưa hoàn thành, người dân mạo hiểm qua sông để canh tác

-   07/04/2023 08:41

Công trình bàn giao mặt bằng từ tháng 12/2014 và dự kiến hoàn thành trong năm 2016. Thế nhưng đến nay, công trình cầu Bình Liêm chỉ mới xong 5 trụ móng còn 2 nhịp dẫn thi công dang dở.