largeer
Home / Tag
Công ty CP Hóa An - Chủ mỏ cấp đá cho dự án sân bay Long Thành lãi đậm Công ty CP Hóa An - Chủ mỏ cấp đá cho dự án sân bay Long Thành lãi đậm

Công ty CP Hóa An - Chủ mỏ cấp đá cho dự án sân bay Long Thành lãi đậm

-   19/01/2024 08:28

Công ty CP Hóa An (HoSE: DHA) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2023 với khoản lãi đậm. Cụ thể, trong quý cuối năm ngoái, doanh thu công ty này đạt gần 110 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, việc giảm giá vốn hàng bán đã giúp lợi nhuận gộp tăng 3% lên hơn 31 tỷ đồng.