Home / Tag
BRVT: Lỗi sơ đẳng loại thẳng 2 nhà thầu lớn tại gói thầu xây lắp hơn 124 tỷ đồng BRVT: Lỗi sơ đẳng loại thẳng 2 nhà thầu lớn tại gói thầu xây lắp hơn 124 tỷ đồng

BRVT: Lỗi sơ đẳng loại thẳng 2 nhà thầu lớn tại gói thầu xây lắp hơn 124 tỷ đồng

-   19/09/2023 20:17

Vượt qua 2 đối thử nặng ký, liên danh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MỸ NAM, Công ty Cổ phần Đông Việt và CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN QUANG HUY đã trúng gói thầu với giá 124.152.518.002, thi công trong 600 ngày từ 15/09/2023. Điều đáng nói 2 nhà thầu bị loại đều mắc lỗi sơ đẳng...