largeer
Home / Tag
Tây Ninh: Liên danh danh Công ty TNHH Xây dựng Thủy lợi Thanh Toan - Công ty TNHH Dịch vụ môi trường Phú Gia “trượt” gói thầu hơn 12 tỷ đồng vì đề xuất chỉ huy trưởng của nhà thầu khác Tây Ninh: Liên danh danh Công ty TNHH Xây dựng Thủy lợi Thanh Toan - Công ty TNHH Dịch vụ môi trường Phú Gia “trượt” gói thầu hơn 12 tỷ đồng vì đề xuất chỉ huy trưởng của nhà thầu khác

Tây Ninh: Liên danh danh Công ty TNHH Xây dựng Thủy lợi Thanh Toan - Công ty TNHH Dịch vụ môi trường Phú Gia “trượt” gói thầu hơn 12 tỷ đồng vì đề xuất chỉ huy trưởng của nhà thầu khác

-   04/01/2024 17:04

Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tại gói thầu Kênh tưới BN (1,2,3,4) và kênh tiêu T (1,2,3) thuộc Dự án Trạm bơm Tân Long (hơn 218 tỷ đồng) liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thủy lợi Thanh Toan - Công ty TNHH Dịch vụ môi trường Phú Gia bị loại trước Công ty CP Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng vì đề xuất nhân sự là chỉ huy trưởng của nhà thầu khác, kê khai không trung thực.