Home / Tag
Điền Kim chỉ trong 2 ngày trúng liền 2 gói thầu tại Bình Dương: Toàn xây lắp và mua sắm thiết bị trường học Điền Kim chỉ trong 2 ngày trúng liền 2 gói thầu tại Bình Dương: Toàn xây lắp và mua sắm thiết bị trường học

Điền Kim chỉ trong 2 ngày trúng liền 2 gói thầu tại Bình Dương: Toàn xây lắp và mua sắm thiết bị trường học

-   25/10/2023 15:49

Từ ngày 17-18/10/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Điền Kim được công bố kết quả trúng 2 gói thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Tân Uyên. Trong đó một gói xây lắp hơn 141 tỷ đồng trúng liên danh một mình một ngựa.