largeer
Home / Tag
BRVT: Công ty Công trình đô thị huyện Đất Đỏ tiếp tục một mình một ngựa trúng gói DVCI năm 2024 hơn 24 tỷ tại huyện Đất Đỏ? BRVT: Công ty Công trình đô thị huyện Đất Đỏ tiếp tục một mình một ngựa trúng gói DVCI năm 2024 hơn 24 tỷ tại huyện Đất Đỏ?

BRVT: Công ty Công trình đô thị huyện Đất Đỏ tiếp tục một mình một ngựa trúng gói DVCI năm 2024 hơn 24 tỷ tại huyện Đất Đỏ?

-   18/12/2023 14:30

Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu số 1 (Chăm sóc cây xanh, sửa chữa điện) thuộc KHLCNT Thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích năm 2024 trên địa bàn huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu). Duy nhất Công ty Công trình đô thị huyện Đất Đỏ tham gia gói thầu có giá 24.374.324.924 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đất Đỏ.