Home / Tag
Bình Dương: Gói thầu xây lắp trường Trung học cơ sở Lai Uyên hơn 140 tỷ đồng, E-HSMT yêu cầu quá nhiều nhân sự có gây hạn chế nhà thầu? Bình Dương: Gói thầu xây lắp trường Trung học cơ sở Lai Uyên hơn 140 tỷ đồng, E-HSMT yêu cầu quá nhiều nhân sự có gây hạn chế nhà thầu?

Bình Dương: Gói thầu xây lắp trường Trung học cơ sở Lai Uyên hơn 140 tỷ đồng, E-HSMT yêu cầu quá nhiều nhân sự có gây hạn chế nhà thầu?

-   22/09/2023 12:04

Gói thầu Xây lắp tại Trường Trung học cơ sở Lai Uyên (Bình Dương) do CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ LIÊN THÀNH mời thầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng làm chủ đầu tư chỉ có duy nhất một liên danh Phúc Tấn - Điền Kim – ĐKT Hoàng Quân tham dự. Trước đó, nhà thầu đã yêu cầu làm rõ HSMT trong đó E-HSMT yêu cầu quá nhiều nhân sự mà pháp luật không quy định…