Home / Tag
Dự án Hương lộ 2 nối dài (đoạn 1- giai đoạn 1) chưa đến 2km thi công gần 1 ngàn ngày vẫn chưa xong: Công ty Cường Hùng trúng nhiều gói thầu khủng tại Đồng Nai Dự án Hương lộ 2 nối dài (đoạn 1- giai đoạn 1) chưa đến 2km thi công gần 1 ngàn ngày vẫn chưa xong: Công ty Cường Hùng trúng nhiều gói thầu khủng tại Đồng Nai

Dự án Hương lộ 2 nối dài (đoạn 1- giai đoạn 1) chưa đến 2km thi công gần 1 ngàn ngày vẫn chưa xong: Công ty Cường Hùng trúng nhiều gói thầu khủng tại Đồng Nai

-   22/04/2023 17:24

Hương lộ 2 nối dài (đoạn 1- giai đoạn 1) có chiều dài gần 2km, điểm đầu tuyến giao với quốc lộ 51, điểm cuối tuyến giao với đường nhựa hiện hữu (đường An Hòa- Long Hưng). Dự án được khởi công xây dựng vào cuối năm 2020, trong 500 ngày tuy nhiên đến nay chưa hoàn thành.