largeer
Home / Tag
Đồng Nai: Thịnh Hoàng Phát một mình một ngựa tham gia gói thầu hơn 10 tỷ nâng cấp, cải tạo Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu (cơ sở 2) Đồng Nai: Thịnh Hoàng Phát một mình một ngựa tham gia gói thầu hơn 10 tỷ nâng cấp, cải tạo Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu (cơ sở 2)

Đồng Nai: Thịnh Hoàng Phát một mình một ngựa tham gia gói thầu hơn 10 tỷ nâng cấp, cải tạo Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu (cơ sở 2)

-   04/12/2023 16:00

Tại gói thầu số 8 (xây dựng): Nâng cấp, cải tạo Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu (cơ sở 2) thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo phòng khám đa khoa khu vực Phú Lý và Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu (cơ sở 2) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thịnh Hoàng Phát dự thầu.