Home / Tag
Bà Rịa Vũng Tàu: Loại hai đối thủ, liên danh Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Hoàn Mỹ và Công ty TNHH Thành Lợi trúng gói thầu hơn 127 tỷ đồng Bà Rịa Vũng Tàu: Loại hai đối thủ, liên danh Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Hoàn Mỹ và Công ty TNHH Thành Lợi trúng gói thầu hơn 127 tỷ đồng

Bà Rịa Vũng Tàu: Loại hai đối thủ, liên danh Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Hoàn Mỹ và Công ty TNHH Thành Lợi trúng gói thầu hơn 127 tỷ đồng

-   29/08/2023 16:33

Theo đó, gói xây lắp có giá dự thầu 127.150.015.513 tại dự án Nâng cấp, mở rộng Hương lộ 2, thành phố Bà Rịa (Đoạn từ ngã 4 Hoà Long đến ngã 5 Long Điền) do Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đóng thầu ngày 24/7/2023. Gói thầu có 3 nhà thầu tham dự, chỉ có duy nhất liên danh Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Hoàn Mỹ và Công ty TNHH Thành Lợi đạt kỹ thuật.