largeer
Home / Tag
Kim Oanh Group được chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Hòa Lân 50ha tại TP Thuận An Kim Oanh Group được chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Hòa Lân 50ha tại TP Thuận An

Kim Oanh Group được chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Hòa Lân 50ha tại TP Thuận An

-   17/01/2024 10:56

UBND tỉnh Bình Dương đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Một Thế Giới (còn gọi là Dự án Hòa Lân) cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP HCM (công ty thành viên của Kim Oanh Group).