Home / Tag
KCN Việt Nam - Singapore liên tiếp để một số doanh nghiệp trong KCN Vsip 1, Vsip 2 xây dựng nhiều công trình nhà xưởng trái phép, sai phép KCN Việt Nam - Singapore liên tiếp để một số doanh nghiệp trong KCN Vsip 1, Vsip 2 xây dựng nhiều công trình nhà xưởng trái phép, sai phép

KCN Việt Nam - Singapore liên tiếp để một số doanh nghiệp trong KCN Vsip 1, Vsip 2 xây dựng nhiều công trình nhà xưởng trái phép, sai phép

-   09/07/2023 08:23

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra, xử phạt nhiều trường hợp xây dựng không phép. Trong đó nổi cộm nhiều nhất là KCN Việt Nam - Singapore (Vsip) liên tiếp để một số doanh nghiệp trong KCN Vsip 1, Vsip 2 xây dựng nhiều công trình nhà xưởng trái phép, sai phép.