Home / Tag
Đánh bại 3 đối thủ, Công nghiệp Hữu Hồng trúng gói thầu mua sắm công tơ điện tử và bộ tập trung DCU thu thập dữ liệu từ xa cho 5 tỉnh gần 97 tỷ đồng của EVNSPC Đánh bại 3 đối thủ, Công nghiệp Hữu Hồng trúng gói thầu mua sắm công tơ điện tử và bộ tập trung DCU thu thập dữ liệu từ xa cho 5 tỉnh gần 97 tỷ đồng của EVNSPC

Đánh bại 3 đối thủ, Công nghiệp Hữu Hồng trúng gói thầu mua sắm công tơ điện tử và bộ tập trung DCU thu thập dữ liệu từ xa cho 5 tỉnh gần 97 tỷ đồng của EVNSPC

-   24/10/2023 10:40

Ngày 22/10/2023, EVNSPC (Tổng công ty Điện lực miền Nam) đã phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số 1 Mua sắm Công tơ điện tử và Bộ tập trung DCU thu thập dữ liệu từ xa cho các tỉnh: Bình Phước, BRVT, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long cho nhu cầu dịch chuyển lịch ghi chỉ số công tơ năm 2023 của Tổng công ty Điện lực miền Nam.