Home / Tag
BRVT: Công ty Hương Trà một mình tham gia gói thầu hơn 4,2 tỷ đồng sửa chữa trụ sở làm việc tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng BRVT: Công ty Hương Trà một mình tham gia gói thầu hơn 4,2 tỷ đồng sửa chữa trụ sở làm việc tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

BRVT: Công ty Hương Trà một mình tham gia gói thầu hơn 4,2 tỷ đồng sửa chữa trụ sở làm việc tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

-   04/10/2023 15:20

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu trên muasamcong.mpi.gov.vn, ngày 3/10/2023 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phê duyệt trúng Công ty Cổ phầ Tư vấn và Xây dựng Hương Trà (Công ty Hương Trà) trúng gói xây lắp và thiết bị hơn 4,2 tỷ đồng.