largeer
Home / Tag
Hảo Hảo của công ty Acecook Việt Nam xác lập kỷ lục “Chảo mì xào hải sản dát vàng lớn nhất Việt Nam” Hảo Hảo của công ty Acecook Việt Nam xác lập kỷ lục “Chảo mì xào hải sản dát vàng lớn nhất Việt Nam”

Hảo Hảo của công ty Acecook Việt Nam xác lập kỷ lục “Chảo mì xào hải sản dát vàng lớn nhất Việt Nam”

-   20/11/2023 15:26

Công ty Acecook Việt Nam mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo cho người dân Thủ đô Hà Nội thông qua hoạt động xác lập Kỷ lục VietKings – Chảo mì xào hải sản dát vàng lớn nhất Việt Nam.