Home / Tag
Cần cơ chế bảo vệ người làm công tác đấu thầu trong lĩnh vực y tế Cần cơ chế bảo vệ người làm công tác đấu thầu trong lĩnh vực y tế

Cần cơ chế bảo vệ người làm công tác đấu thầu trong lĩnh vực y tế

-   13/03/2023 09:15

Chính phủ vừa ban hành 2 văn bản gỡ vướng cho ngành y tế trong công tác đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, gồm có Nghị định số 07/2023/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định số 98/2021/NĐ-CP) và Nghị quyết số 30/NQ-CP. Những giải pháp này là rất cần thiết, song đây mới chỉ là giải pháp tình thế, chưa giải quyết được triệt để những vấn đề bất cập hiện nay.