Home / Tag
Nuôi tôm khỏe mạnh, lợi nhuận cao nói không với kháng sinh, hóa chất Nuôi tôm khỏe mạnh, lợi nhuận cao nói không với kháng sinh, hóa chất

Nuôi tôm khỏe mạnh, lợi nhuận cao nói không với kháng sinh, hóa chất

-   29/09/2021 18:49

Các thành viên HTX Công Nghệ Xanh (Quận 5, TP. Hồ Chí Minh) đã đầu tư nuôi tôm khép kín nhằm nâng cao chất lượng và năng suất tôm, qua đó gia tăng thu nhập và hạn chế ô nhiễm môi trường. Hiện, tôm thương phẩm của HTX luôn bảo đảm các tiêu chí thu mua của các doanh nghiệp chế biến. Tôm nuôi sạch, không sử dụng kháng sinh nên giá thành bán cũng cao hơn từ 20.000 – 30.000 đồng/kg. HTX có thể phát triển 3 vụ tôm/năm và năng suất bình quân đạt gần 9 tấn/ha/vụ.