Home / Tag
Tri thức hiện đại 4.0 cho đội ngũ doanh nhân Việt Nam hiện đại Tri thức hiện đại 4.0 cho đội ngũ doanh nhân Việt Nam hiện đại

Tri thức hiện đại 4.0 cho đội ngũ doanh nhân Việt Nam hiện đại

-   22/07/2021 14:30

Sau 30 năm mở cửa, đến nay cộng đồng doanh nhân Việt Nam đã cực kỳ lớn mạnh. Không cần so với giai đoạn 1986-1990, mà ngay cả so với giai đoạn 2000-2005, thì nền kinh tế của 2020 đã lớn hơn gấp 10 lần (tăng từ 30,6 tỷ USD năm 2000 đến 343 tỷ USD năm 2020).