largeer
Home / Tag
Ra mắt CLB yêu bóng đá Doanh Nhân Trẻ Khánh Hòa Ra mắt CLB yêu bóng đá Doanh Nhân Trẻ Khánh Hòa

Ra mắt CLB yêu bóng đá Doanh Nhân Trẻ Khánh Hòa

-   11/12/2023 16:31

Sáng ngày 02/12 tại TP. Nha Trang, đã tổ chức Lễ ra mắt CLB yêu bóng đá Doanh Nhân Trẻ Khánh Hòa.