largeer
Home / Tag
CLB Xúc Tiến Thương Mại Hội Doanh nhân trẻ Long An tham dự Chương trình: Kết nối giao thương cụm Tây Nam Bộ lần 3 tại Sóc Trăng CLB Xúc Tiến Thương Mại Hội Doanh nhân trẻ Long An tham dự Chương trình: Kết nối giao thương cụm Tây Nam Bộ lần 3 tại Sóc Trăng

CLB Xúc Tiến Thương Mại Hội Doanh nhân trẻ Long An tham dự Chương trình: Kết nối giao thương cụm Tây Nam Bộ lần 3 tại Sóc Trăng

-   22/11/2023 11:07

Sáng 22/11/2023 CLB Xúc Tiến Thương Mại Hội Doanh nhân trẻ Long An xuất phát tham dự Chương trình: “Kết nối giao thương cụm Tây Nam Bộ lần 3 tại Sóc Trăng – Kết nối cung cầu sản phẩm nội địa vùng; Café Doanh nhân – Xúc tiến thương mại điện tử” với hơn 22 gian hàng và 70 thành viên.