largeer
Home / Tag
TRAO QUÀ TẾT CHO HỘ NGHÈO, HỘ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BÀU NĂNG TRAO QUÀ TẾT CHO HỘ NGHÈO, HỘ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BÀU NĂNG

TRAO QUÀ TẾT CHO HỘ NGHÈO, HỘ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BÀU NĂNG

-   28/01/2024 11:05

Sáng ngày 27/01/2024, tại Hội trường Trung tâm VHTT - HTCĐ xã Bàu Năng đã diễn ra Chương trình trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bàu Năng do CLB Thiện nguyện Doanh nhân - Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bàu Năng tổ chức.