Home / Tag
'Vạch mặt' 12 loại tranh chấp phổ biến nhất tại chung cư 'Vạch mặt' 12 loại tranh chấp phổ biến nhất tại chung cư

'Vạch mặt' 12 loại tranh chấp phổ biến nhất tại chung cư

-   17/07/2021 08:42

Theo ông Lê Trần Kiên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho hay có 12 loại tranh chấp, khiếu nại trong công tác quản lý, vận hành nhà chung cư. Trong các tranh chấp chung cư, dư luận thường có xu hướng nghiêng về dân cư, cho đó là bên yếu thế cần bảo vệ nhưng thực ra từng câu chuyện cụ thể đa dạng, phức tạp hơn thế.