Home / Tag
Chủ trại heo ô nhiễm bị phạt 215 triệu đồng, đình chỉ hoạt động trong 9 tháng Chủ trại heo ô nhiễm bị phạt 215 triệu đồng, đình chỉ hoạt động trong 9 tháng

Chủ trại heo ô nhiễm bị phạt 215 triệu đồng, đình chỉ hoạt động trong 9 tháng

-   22/11/2021 13:33

Lý do, ông S. không có báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với trang trại chăn nuôi heo được phê duyệt theo quy định. Ngoài ra, trại heo của ông S. còn có hành vi xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn cho phép. 2 hành vi trên vi phạm quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18-11-2016 của Chính phủ.