Home / Tag
Sẽ khởi công cao tốc Chơn Thành - Đức Hòa trong quý 4/2023 Sẽ khởi công cao tốc Chơn Thành - Đức Hòa trong quý 4/2023

Sẽ khởi công cao tốc Chơn Thành - Đức Hòa trong quý 4/2023

-   21/08/2023 08:42

xem xét, quyết định. Đối với việc đầu tư tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước - Đức Hòa, tỉnh Long An, Thủ tướng giao Bộ GTVT khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan theo đúng quy định để khởi công đoạn tuyến này trong quý 4 năm 2023, hoàn thành năm 2025.

Khởi công xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa vào quý 4-2023, hoàn thành dự án trong năm 2025 Khởi công xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa vào quý 4-2023, hoàn thành dự án trong năm 2025

Khởi công xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa vào quý 4-2023, hoàn thành dự án trong năm 2025

-   01/08/2023 09:04

Bộ GTVT vừa cho biết, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang gấp rút triển khai các thủ tục tiếp theo để Bộ GTVT vừa cho biết, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang gấp rút triển khai các thủ tục tiếp theo để .