Home / Tag
Thu hẹp chỉ định thầu để nâng cao cạnh tranh Thu hẹp chỉ định thầu để nâng cao cạnh tranh

Thu hẹp chỉ định thầu để nâng cao cạnh tranh

-   13/11/2021 17:45

Mặc dù tỷ trọng của số gói thầu áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu kém cạnh tranh như chỉ định thầu (CĐT), đấu thầu hạn chế, mua sắm trực tiếp… ngày càng giảm, nhưng vẫn còn tình trạng nhiều gói thầu bị “xé nhỏ” hay chia thành nhiều giai đoạn thực hiện để CĐT. Vậy, giải pháp nào để khắc phục tình trạng này, tạo lập môi trường đấu thầu mua sắm công cạnh tranh bình đẳng, hiệu quả hơn?