Home / Tag
Vừa bị chấm dứt hợp đồng tại Dự án thành phần xây dựng hạ tầng xã hội Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn,  Công ty CP Đầu tư Thành Công lại được công bố trúng gói thầu hơn 200 tỷ tại Nghệ An Vừa bị chấm dứt hợp đồng tại Dự án thành phần xây dựng hạ tầng xã hội Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn,  Công ty CP Đầu tư Thành Công lại được công bố trúng gói thầu hơn 200 tỷ tại Nghệ An

Vừa bị chấm dứt hợp đồng tại Dự án thành phần xây dựng hạ tầng xã hội Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn, Công ty CP Đầu tư Thành Công lại được công bố trúng gói thầu hơn 200 tỷ tại Nghệ An

-   23/08/2023 10:37

6 gói thầu chậm tiến độ tại Dự án thành phần Xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn, thuộc Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đang đề nghị UBND Tỉnh cho phép chấm dứt hợp đồng do thi công chậm tiến độ. Tuy nhiên, Công ty CP Đầu tư Thành Công vừa bị chấm dứt hợp đồng tại dự án này thì lại được công bố trúng thầu tại Nghệ An với gói thầu trị giá hơn 286 tỷ đồng với vai trò liên danh phụ