largeer
Home / Tag
Cây ước nguyện 300 năm tại khu du lịch Văn hóa Suối Tiên  hút giới trẻ đến check-in đầu năm mới Cây ước nguyện 300 năm tại khu du lịch Văn hóa Suối Tiên  hút giới trẻ đến check-in đầu năm mới

Cây ước nguyện 300 năm tại khu du lịch Văn hóa Suối Tiên hút giới trẻ đến check-in đầu năm mới

-   01/02/2024 08:22

Cây ước nguyện hơn 300 năm tuổi tại khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (TP Thủ Đức) đang thu hút đông đảo người dân, du khách đến check-in.