Home / Tag
Các hành vi hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa Các hành vi hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa

Các hành vi hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa

-   21/09/2023 08:38

Các hành vi hạn chế cạnh tranh đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có thể kể đến: Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa yêu cầu nhân sự tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc hoặc mỹ thuật công nghiệp khi các nhân sự này không trực tiếp thực hiện các công tác lắp đặt, hướng dẫn chạy thử, vận hành...

Luật Đấu thầu 2023 quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu thế nào? Luật Đấu thầu 2023 quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu thế nào?

Luật Đấu thầu 2023 quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu thế nào?

-   15/09/2023 08:57

Theo Luật Đấu thầu 2023, bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu được quy định như thế nào?

Đâu là những hành vi hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu? Đâu là những hành vi hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu?

Đâu là những hành vi hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu?

-   17/08/2023 08:48

Hành vi hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu là hành vi gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh.