largeer
Home / Tag
Công ty cổ phần CBD Minh An 'một mình một ngựa' dự gói thầu hơn 1,6 tỷ tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ Công ty cổ phần CBD Minh An 'một mình một ngựa' dự gói thầu hơn 1,6 tỷ tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ

Công ty cổ phần CBD Minh An 'một mình một ngựa' dự gói thầu hơn 1,6 tỷ tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ

-   09/05/2024 16:04

Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty cổ phần CBD Minh An đang một mình tham gia gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc công trình “Thay thế máng xối thoát nước mái Nhà ga hành khách” với giá dự thầu 1.630.923.320 đồng.