largeer
Home / Tag
Nhiều điểm đến độc đáo, hấp dẫn ở quận 11 trong cẩm nang “Đến và Cảm nhận” được thể hiện bằng 5 ngôn ngữ Nhiều điểm đến độc đáo, hấp dẫn ở quận 11 trong cẩm nang “Đến và Cảm nhận” được thể hiện bằng 5 ngôn ngữ

Nhiều điểm đến độc đáo, hấp dẫn ở quận 11 trong cẩm nang “Đến và Cảm nhận” được thể hiện bằng 5 ngôn ngữ

-   22/01/2024 17:03

Trong thời gian tới, quận 11 cũng sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cẩm nang giới thiệu sản phẩm du lịch, các điểm đến và văn hóa ẩm thực đặc trưng quận 11 nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch trên địa bàn quận phát triển hiệu quả hơn nữa.